Đăng ký chụp ảnh

Quý khách vui lòng chọn các ngày (bấm vào số) phù hợp với thời gian của Quý vị (những ngày, hoặc các buổi sáng/chiều còn trống), chúng tôi sẽ xác nhận trong vòng 24 giờ sau khi nhận được yêu cầu của Quý khách.(*) Yêu cầu bắt buộc cho trường này